Chính sách thanh toán

Website này hiện tại chỉ có 1 phương thức thanh toán là Thanh toán khi nhận hàng, được giải thích cụ thể như sau:
- Khi bạn đặt hàng, bạn để lại thông tin nhận hàng gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm đặt hàng
- Chúng tôi sẽ đóng gói đơn hàng và chuyển cho bên vận chuyển trung gian để thực hiện giao hàng
- Bạn sẽ được bên vận chuyển liên hệ để nhận hàng và bạn thanh toán cho bên vận chuyển