Chính sách vận chuyển và giao nhận

1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Khách hàng để lại thông tin nhận hàng gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm đặt hàng, chúng tôi sẽ đóng gói đơn hàng và chuyển cho bên vận chuyển trung gian để thực hiện giao hàng, khách hàng nhận hàng và thanh toán cho bên vận chuyển. Bạn có quyền huỷ đơn hàng bất cứ lúc nào từ lúc đặt hàng đến khi nhận hàng thành công, kể cả khi bên vận chuyển giao hàng tới và bạn kiểm tra hàng và không muốn nhận.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:

- Với Hà Nội: 1-2 ngày từ lúc bạn đặt hàng

- Với các tỉnh miền Bắc: 2-3 ngày từ lúc bạn đặt hàng

- Với các tỉnh miền Nam: 2-5 ngày từ lúc bạn đặt hàng

- Chi phí vận chuyển hàng toàn quốc: 25.000đ/1 đơn hàng.

Dù bạn ở xa hay ở gần chúng tôi sẽ tính chi phí vận chuyển 25.000đ/1 đơn hàng, phần còn thiếu chúng tôi sẽ tự bù chi phí.

3. Chúng tôi cung cấp sản phẩm giới hạn tại lãnh thổ Việt Nam.